PTM

PMP100

PMP100 е широколентов безжичен продукт за достъп до интернет, пренос на глас през IP, видео услуги, както и наблюдение на сигурността.

PMP320

PMP320 е широколентов безжичен продукт за достъп до интернет, пренос на глас през IP, видео услуги, както и наблюдение на сигурността.

PMP430

PMP430 е широколентов безжичен продукт за достъп до интернет, пренос на глас през IP, видео услуги, както и наблюдение на сигурността.

PMP450

PMP450 е широколентов безжичен продукт за достъп до интернет, пренос на глас през IP, видео услуги, както и наблюдение на сигурността.