PTP

PTP650S

PTP650S е безжично широколентово устройство за пренос на данни от точка до точка. Антената и комуникационният модул са интегрирани в един корпус. Изключително издръжлив на атмосферни влияния. За пренасяне на данни на къси разстояния.

PTP700

PTP700S е безжично широколентово устройство за пренос на данни от точка до точка.

PTP450

PTP450 е безжично широколентово устройство за пренос на данни от точка до точка. Антената и комуникационният модул са интегрирани в един корпус. Изключително издръжлив на атмосферни влияния.

PTP500

PTP500 е безжично широколентово устройство за пренос на данни от точка до точка. Антената и комуникационният модул са интегрирани в един корпус. Изключително издръжлив на атмосферни влияния.

PTP600

PTP600 е безжично широколентово устройство за пренос на данни от точка до точка. Антената и комуникационният модул са интегрирани в един корпус. Изключително издръжлив на атмосферни влияния.

PTP650

PTP650 е безжично широколентово устройство за пренос на данни от точка до точка. Антената и комуникационният модул са интегрирани в един корпус. Изключително издръжлив на атмосферни влияния.

PTP800

PTP800 е безжично широколентово устройство за пренос на данни от точка до точка.

PTP810

PTP810 е безжично широколентово устройство за пренос на данни от точка до точка