Motorola Canopy

Motorola Canopy e фиксирана безжична мрежова система, разработена за интернет доставчици осигуряващи  безжичен Internet достъп.

Продуктите се предлагат  в конфигурации – абонат към абонат и абонат към множество абонати. Включва оригинални разработени от  Motorola продукти, които използват протокол Canopy и PTP backhauls , които са обновени от системи  Orthogon, възприети от  Motorola през 2006.

Мрежовите системи Cambium са създадени, когато Motorola Solutions продава  Canopy и  Orthogon през  2011 година. Мрежовите системи Cambium развиват допълнително платформата и я разширяват до три продуктови линии: Point to Point (PTP) (предишен Orthogon), Point to Multipoint (PMP)(предишен Canopy) и  ePMP.

Технологията е конкурентна с WiMAXLTE и други мобилни продукти с голям обхват. Ефективни разработки на Canopy , като  Broadband за  Rural Nova Scotia initiative демонстрират  VoIPкомпютирни игри и други приложения с малка забавяе, които са приемливи за тази система, а също и при  области със сложни метеорологични условия, включително силен вятър(които причиняват движение на антените и влияят на конекторите).

Tипична структура

Типичната структура на  Canopy се състои от клъстер с до 6 съвместно разположени  стандартни точки за достъп(AP), всяка с 60 градусова хоризонтална beamwidth антена, за  360 градусово  покритие . Най- често  използваните AP  модели  се предлагат за 120, 180, или 360 градуса за покритие към клетка и така се намалява броя на AP необходими за мачта. Би могъл да се включи  едно  или повече транзитни съединения (backhauls) или други извън бандови връзки (за пренос на данни към/от други мрежи) и модул за администриране на клъстер (Cluster Management Module-CMM) за захранване и синхронизиране на всеки модул Canopy AP или Backhaul (BM).

Потребителите на системата получават обслужване посредством модули за абонати (SM)насочени към AP. Модулите SM трябва да се монтират на най-високата точка на сградата за постигане на надеждна връзка. При идеални работни условия , системата може да се свързва на разстояние от  5.6 до 24.1 км., в зависимост от оборудването използващо честоти с интегрирани антени. За да  постигнат увеличение  на  покритието,  операторите на мрежови системи могат да изберат да инсталират в единия или в двата края на връзката рефлекторни антени  или Стингер антени, или да използват модели Canopy.

По-голяма част от оборудването Canopy се захранва посредством Ethernet, но нито един от неговите стандарти не е съвместим с IEEE 802.3af. Потребителя може да запита за статуса на неговия SM като разгледа URL 169.254.1.1/main.cgi с уеб баузър ( освен ако оператора на мрежата не използва различен IP адрес или е свързал абоната към  VLAN.)

Като цяло версията в 900 MHz е по-ефективна при отдалечени области , поради нейната възможност да прониква през дърветата . Въпреки това при този диапазон е необходимо внимателно инсталиране, поради лесното разпространение на интерференция. Други честоти, които се предлагат са 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.4 GHz, and 5.7 GHz.