MotoTRBO

Какво е  MOTOTRBO?

MOTOTRBO е първата дигитална приемо предавателна   радио система  на Motorola, специално проектирана в  отклик на изискванията на организациите/индустриите намиращи се извън  рамките на сектора за обществената безопасност. Такъв тип организации/индустрии  изискват за техния бизнес определен специализиран тип  комуникационни решения  и използват лицензиран диапазон на радио честоти .

MOTOTRBO представлява приемо-предавателна   радио система, която включва портативни и мобилни радиостанции, репитер, аксесоари и мощни апликации за данни, като например услуги по пренос на тестови съобщения и услуги  по определяне на местоположения.

Какво представлява MOTOTRBO – серия радиостанции или само  един модел станция?

MOTOTRBO осигурява система с напълно дублиран режим(аналогов и дигитален ). Системата е съставена  от репитер , мобилни и портативни станции, приложения за данни и  аксесоари, което я прави лесна и достъпна за големи организации/фирми, които да използват   MOTOTRBO решението за   посрещане на  специфичните си нужди  и преминаване към цифровизиране според техните изисквания .

Как оперира MOTOTRBO?

MOTOTRBO съчетава изключителната функционалност на приемо-предавателната комуникация  с дигитална технология и предоставя  повишени възможности и спектрална ефективност на честотния диапазон , интегрирани приложения на данни и усъвършенствана   гласова връзка. С нарастващите усилия да се подобри продуктивността на служителите и ефективността на работата на организациите е необходимо навсякъде, по всяко време  24 часа 7 дни в седмицата  да са в постоянна връзка и обмен на информация със  служителите, лесно и рентабилно. Това се оказва изключително важно за организации или фирми, чиито служители , изпълнявайки задълженията си  са в движение  в определена географска област. 

Аналоговата приемо-предавателна радио технология е ефективна, доказана технология. Защо да се преминава на цифрова?

Предлага се предимство като по-ниска себестойност на собствеността, възможности за настройка  на покритие и функции според изискванията на потребителя, семпло и надеждно изпълнение – всичко това прави аналоговите приемо предавателни радия ясен избор за голяма част от големите организации/ фирми със служители изпълняващи задържанията си в постоянно движение. Въпреки това трябва да се отбележи, че тази технология е достигнала лимит  в иновациите, касаещи жизнения цикъл. Аналоговото приемо предавателно радио има ограничен живот на батерията, влошаващо се качество на звука в зона излизаща от покритието, както и отсъствие на интегрирани решения за данни. В допълнение на това когато потребителите на  аналогови системи достигнат границата на капацитета на лицензирания спектър се появява интерферентен шум. Тези потребители могат лесно да оправдаят мигрирането към дигиталната комуникация  на  MOTOTRBO, защото им е   необходима чиста, ясна, надеждна връзка. Една не осъществена връзка, грешка при връзка с потребител, неизправно съобщение или паднала батерия могат да означават понижена продуктивност, загуба на време и пари, недоволни клиенти, прекъсване на значителни услуги и загуба на бизнес.

Казва се, че  цената на MOTOTRBO  е достойна за сравнение спрямо  аналоговите решения. Какво означава това?

Motorola е инвестирала в технологичната платформа на   MOTOTRBO, за да постигне интегрирани приложения и съвременна функционалност за големите организации / фирми в пазара на двупосочното радио. MOTOTRBO е разработена  и се предлага на  цена  конкурентна спрямо съществуващите аналогови  приемо предавателни радио решения.  В резултат на това ние считаме че  MOTOTRBO  осигурява такава  подобрена функционалност и оперативна ефективност, че  крайните потребители ще пожелаят да преминат по-бързо към цифрова платформа.

По  какъв стандарт работи  MOTOTRBO?

MOTOTRBO е проектирана за работа със световно утвърденият  стандарт ETSI  (Европейски институт по стандарт в областта на   телекоммуникаците , Дигитално мобилно радио (DMR-Digital Mobile Radio) серия  2 стандарт за комуникации към големи организации /фирми . Асоциацията DMR  и органът, който представлява компаниите и организациите, които произвеждат DMR оборудване, доставят сходни продукти и услуги или поддържат стандарта по един или друг начин. Това осигурява една отворена платформа, която e в  съвместимост с   отделните  производители на техника за пренос на звук и данни и осигурява конкурентна цена и в същото време защитава инвестициите на клиентите .

Motorola е учредител на Асоциацията и продължава да е активен участник в дефинирането и разработката на DMR стандартите. Като най-голям доставчик на DMR, Motorola е поела ангажимента да предостави на своите клиенти портфолио от мрежови решения, инфраструктура, терминали, приложения и сервизна поддръжка.

Защо TDMA  и как TDMA се различава от  FDMA?

FDMA (Множествен  достъп с разделение  на каналите  по честота) разделя честотата на канала на два малки под-канала , които могат да пренасят отделни повиквания един до друг . В сравнение TDMA (множествен достъп с разделение по време) представя цялата ширина на канала, но се разделя на времеви слота, всеки от който може да пренася индивидуално повикване . Motorola поддържа система базирана на TDMA с два  слота от  12.5 kHz , осигурява  6.25 kHz  еквивалентност , които са по-добрия избор за повечето потребители на големи организации / фирми.

Безжичните стандарти базирани на технологията  TDMA  вече са широко използвани  по света, като се очаква че  бъдещите изисквания за още  по-висока спектрална ефективност да са базирани на  TDMA.

TDMA  технологията за нисък честотен диапазон от 12.5 KHz (6.25 екквивалент-6.25e) осигурява на радио потребителите от организациите / предприятията гъвкавост  на услугите, по –ниска стойност на оборудването, по-дълъг живот на батерията, с готовност към бъдещето и доказана възможност за увеличаване на ефективното използване на честотния спектър без риск за нарастваща  претовареност  или интерференция.

Не предлага ли Motorola FDMA базирана система в допълнение към  TDMA?

Motorola наистина предлага приемо предавателни радио системи базирани на стандарт  FDMA за комуникационни мрежи обслужващи големи  организации ангажирани в обществената безопасност, при които се изискват специализирани канали.

MOTOTRBO съвместима ли е с P25 технологии /системии?

Не. Протоколът  P25 (TIA проект, стандарт 25) е приет за сектора за обществена безопасност и понастоящем използва 12.5 KHz FDMA технология. MOTOTRBO поддържа  ETSI  стандарта за цифрово мобилно радио (DMR) за големи организации /фирми с двупосочни радио  комуникации  с TDMA технология 12.5 KHz (6.25 еквивалент-6.25e).

При разработването на тази система колко и какъв вид изследователска работа е била е вложена?

Motorola  отделя   значително време  за разработването на  MOTOTRBO, работейки  с клиентите , каналите за дистрибуция и много  организации и фирми с цел  изследване на съответните изисквания  за комуникации. Изследването е установило, че много   организации/фирми  изискват  по-специална  ефективност , по-добри и  основни и  разширени функции, интегрирани приложения  за подобряване на оперативната ефективност и улеснено мигриране от аналогов към цифров режим.

Означава ли появата на MOTOTRBO край на развитието на аналоговите системи и предлагането  на такъв вид продукти от Motorola?

Не. Motorola предлага  разширено портфолио  от решения за двупосочни комуникации за различни потребителски сфери.

Ангажирани сме в осигуряването на правилните технологии, които да отговорят на специфичните потребителски изисквания  и потребления. Motorola ще осигурява аналогови решения стига да има бизнес сфери, които да ги използват  и доколкото  позволяват движещите сили на пазара и регулаторните изисквания.

Какъв вид организация /фирма би била най- подходяща за MOTOTRBO?

Обществена  (правителствена) администрация, обществени сгради, производствени комплекси, транспортни компании, малки, неголеми комплекси от   здания като почивни комплекси  или училища , строителни площадки, и енерго снабдителни фирми както и малки организации за обществена безопасност към общините.

Какво се има предвид като се говори за повишената възможност и спектрална ефективност на  MOTOTRBO?

MOTOTRBO  предоставя повишена спектрална ефективност в сравнение с аналоговите радия и алтернативни цифрови предложения. MOTOTRBO удвоява капацитета на каналите , поддържа повече потребители и осигурява по-голям пренос на   информация по съществуващите честоти. Ефективността на спектъра на  MOTOTRBO удвоява броя на потребителите  от организациите, които могат да се поддържат по един лицензиран канал от 12.5 kHz .

Цифровите двупосочни радио технологични   решения на базата на  TDMA дават възможност за използване на  два виртуални канала в рамките на един  лицензиран репитерен канал от  12.5 kHz. Това осигурява  удвояване на капацитета на връзките  на цената на един лиценз и позволяват  да бъде предадена повече информация на  съществуващите честоти. И защото има само един „реален” канал, второто повикване не изисква втори репитер.

Колко е  срока на експлоатация на система MOTOTRBO?

Като се има предвид функционалността на системата и разработката на платформата , очакваме MOTOTRBO  да постигне срок за експликация на двупосочни радио системи предназначени за  големи организации/ фирми , който  е приблизително 5 до 7 години.

Може ли  MOTOTRBO да предостави разширени приложения?

Да, да вземем например услугите за установяване на местоположение на  MOTOTRBO. GPS проследяването на местоположение при  MOTOTRBO  осигурява възможност за проследяване на хора и превозни средства.  Този разширен подход използва GPS клиент и приемник интегрирани в мобилните и портативни станции и допълнително в компютърния софтуер на  MOTOTRBO за услуги по откриване на  местоположение. GPS оборудваните портативни и мобилни станции могат да бъдат конфигурирани така че при поискване или спешни обстоятелства да предават географските си координати на интервали, които са  предварително програмирани. Софтуера  на MOTOTRBO обслужващ услугите за откриване на местоположение осигурява диспечери с изобразяване на дисплей в реално време или  движението на каналите на цветна карта с  висока резолюция.

Разширените приложения на  MOTOTRBO включват ли предаване на текстови съобщения?

Да. Разширените приложения на MOTOTRBO  са с бърз  пренос на тестови съобщения от  потребител към потребител или потребител към група , между станции и диспечерска система, между станции и IP адресируеми устройства и към изнесени PC клиенти присъединени към станциите. Когато работят самостоятелно портативните и мобилни станции MOTOTRBO поддържат и  вградени функции за пренос на свободен формат и фиксирани текстови съобщения между радио потребители и говорни групи. Софтуерните приложения на MOTOTRBO са допълнени с компютърно базирани софтуерни приложения за Клиент/сървър за съобщения към системата през диспечер, което разширява възможностите на преноса на съобщения включително и връзката между радиостанциите и компютрите диспечери. Освен това компютрите–диспечери могат да оперират като gateway към email  и с това дават възможност на изпращане на съобщения между устройства поддържащи email  и станциите.

Към коя категория спада MOTOTRBO в портфолиото от продукти на Motorola?

MOTOTRBO обогатява комуникационните иновации на Motorola и с това разширява  стандартизираните технологии и подобрява  обслужването  на клиентите си. Motorola е лидер в двупосочните радио комуникации  повече от две десетилетия в това число и  пускането на  ASTRO® 25 (съвместим с  проект TIA , стандарт 25) и  Dimetra IP (съвместим с   ETSI стандарт TETRA), първата дигитална система в отрасъла за двупосочни комуникации  при критически важни събития, предназначена за големи организации за обществена безопасност.

Първата система Р25 на Motorola бе пусната през  1996. През  2005, Motorola пуска сериите  DTR , локални дигитални дву посочни станции предназначени за малки фирми, за  да откликне на техните нужди от дву посочни комуникации с цел увеличаване на тяхната продуктивност ,  тъй като в някои страни не се изискват лицензарани честоти.

MOTOTRBO заменя ли някой от сегашните модели на Motorola?

НЕ . MOTOTRBO не заменя нито един  от настоящите продукти . Всъщност системата подсилва настоящото портфолио на Motorola: След въвеждането на  MOTOTRBO  за организации / фирми  Motorola има едно всестранно портфолио  от продукти свързани с дигитални радио решения.

Как работи технологията:

mototrbo

 

 

Покритие:

motrbo-range