MotoTRBO

MotoTRBO

MOTOTRBO представлява приемо-предавателна радио система, която включва портативни и мобилни радиостанции, репитер, аксесоари и мощни апликации за данни, като например услуги по пренос на тестови съобщения и услуги по определяне на местоположения.