Инфраструктура

MTS1

Малкият, гъвкав и все още изключително мощен MTS1 предлага цялостно решение покритие, което може бързо да се въвежда в експлоатация.

MTS2

MTS2 отговаря на нарастващото търсене на малки, икономични базови станции.

MTS4

По-малък, по-лек и още по-гъвкав, отколкото своя предшественик, MTS 4 е с висока производителност на базовите радиа, с подобрена енергийна ефективност и по-ниски оперативни разходи.

MTS4L

TETRA базовата станция MTS4L осигурява допълнително покрите по стандарта LTE.