ТЕТRA

TETRA радио комуникация

TETRA е съвременен стандарт за цифрови мобилни радио комуникации (PMR) и мобилни комуникации с обществен достъп (PAMR).