Начало / Услуги

Услуги

По настоящем ТМС Ко. е Оторизиран сервизен Център и Дистрибутор на Моторола за България. Инфраструктурата на сервизната дейност обхваща сервизен център в София с изградена структура за: консулнантска дейност, проектиране, изграждане, доставка, монтаж, програмиране, сервиз и поддръжка на радио комуникационни системи и конвенционална радио-комуникационна техника на територията на страната обхващаща промишлени и правителствени обекти. Изградени оперативни звена към сервизния център за гаранционно и извънгаранционно подържане на системи изискващи непрекъсваем режим на работа като Compact Tetra и Dimetra. Тези звена включват както специалисти от България така и инжинери на Моторола.

Сервиз

Поддръжка

Проектиране